به اشتراک گذاشتن برای:

بسته چرخشی در کارخانه فیبر استیپل پلی استر

وضعیت در دسترس بودن:
مقدار:
توضیحات محصول

بسته چرخشی برای دستگاه الیاف اصلی پلی استر بازیافتی

بالا  فشار  و  خود  آب بندی  حالت  حال چرخش  بسته،

قطعات اصلی: پوسته، صفحه توزیع، صفحه مقاومت فشار، کلاهک پوسته  

محدوده قطر: قطر200mm-Dia.328mm.  

 

 بسته چرخشی در کارخانه فیبر استیپل پلی استربسته چرخشی در کارخانه فیبر استیپل پلی استربسته چرخشی در کارخانه فیبر استیپل پلی استربسته چرخشی در کارخانه فیبر استیپل پلی استربسته چرخشی در کارخانه فیبر استیپل پلی استر      بسته چرخشی در کارخانه فیبر استیپل پلی استر

 

 بسته چرخشی در کارخانه فیبر استیپل پلی استر


قبلی: 
بعد: