چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟
ما آمار قابل اعتمادی را برای مطالعه امکان سنجی به مشتریان ارائه می دهیم و قبل از هر تصمیمی پروژه را ارزیابی می کنیم.
علاوه بر ساخت و نصب ماشین آلات، ما خوشحالیم که برنامه ریزی کارخانه را مطابق با زمین مشتری، پشتیبانی کامل پروژه و آموزش کارگران و غیره ارائه می دهیم.
با تمرکز بر نیازهای مشتریان، ما همیشه پشتیبانی فنی را برای عزیزترین مشتریانمان در زمینه تولید روزانه، تعمیر و نگهداری ماشین، اشکال زدایی یا توسعه محصول جدید ارائه می دهیم.خدمات پس از فروش 24 ساعته همیشه برای اطمینان از کار مداوم ارائه می شود.

مشاوره مطالعات امکان سنجی

  • تقاضای بازار
  • تامین مواد اولیه
  • مقیاس کارخانه
  • انتخاب تجهیزات
  • تاثیر محیطی
  • سرمایه گذاری
  • سودآوری