به اشتراک گذاشتن برای:

قطعات یدکی بسته اسپین برای دستگاه ریسندگی الیاف اصلی پلی استر، تیر چرخان

وضعیت در دسترس بودن:
مقدار:
توضیحات محصول

بسته چرخشی برای دستگاه الیاف اصلی پلی استر بازیافتی

بالا  فشار  و  خود  آب بندی  حالت  حال چرخش  بسته،

قطعات اصلی: پوسته، صفحه توزیع، صفحه مقاومت فشار، کلاهک پوسته  

 

 قطعات یدکی بسته اسپین برای دستگاه ریسندگی الیاف اصلی پلی استر، تیر چرخانقطعات یدکی بسته اسپین برای دستگاه ریسندگی الیاف اصلی پلی استر، تیر چرخان      قطعات یدکی بسته اسپین برای دستگاه ریسندگی الیاف اصلی پلی استر، تیر چرخان

قطعات یدکی بسته اسپین برای دستگاه ریسندگی الیاف اصلی پلی استر، تیر چرخان


قبلی: 
بعد: