به اشتراک گذاشتن برای:

کوئنچ برای الیاف اصلی پلی استر ماشین سازی

وضعیت در دسترس بودن:
مقدار:
توضیحات محصول

خاموش کردن برای   الیاف اصلی پلی استر ماشین سازی

سیستم خنک کننده هوا برای ریسندگی فیبر  

 

کوئنچ برای الیاف اصلی پلی استر ماشین سازی

 کوئنچ برای الیاف اصلی پلی استر ماشین سازی

 


قبلی: 
بعد: